Isometric exercise

ورزش کن زیبا شو

ورزش در قرنطینه

در اینجا شما را با تمرینات ایزومتریک آشنا می کنم

که بهترین راه برای ساختن بدنی زیبا و افزایش قدرت بدن، بدون نیاز به وسیله ای خاص و حتی باشگاه رفتن است.

تمرینات ایزومتریک چیست؟

ورزشی که در آن عضله تحت فشار و کشش قرار می گیرد بدون آنکه حرکت کنیم.

در ایام قرنطینه که اکثر باشگاه ها تعطیله

و نیز برای افرادی که فضای محدودی در خانه برای ورزش دارند

همچنین کسانی که از درد زانو یا آرتروز و یا شانه می نالند گزینه مناسبی می باشد.

تمرینات ایزومتریک پا:

1.حوله ای را در زیر زانو قرار داده و سعی می کنیم با زیر زانو به آن فشار بیاوریم.پاها باید در حالت کشیده و صاف قرار داشته باشد.

فشار زیر زانو

2.به دیوار به حالت نشسته روی صندلی فرضی، تکیه دهید.

wall sit

 

در حالت پیشرفته تر، می توان این حرکت را بجای دیوار، با یک یار کمکی انجام داد مانند تصویر زیر.

تمرینات ایزومتریک شانه:

1.مطابق تصویر زیر، چوب یا دسته تی را از پشت با دستها می گیریم .سعی میکنیم  چوب را به سمت بالا بکشیم و در این حالت نگه داریم.

تمرینات ایزومتریک با چوب

2.در سه کنج دیوار می ایستیم. با قرار دادن کف دست ها تا آرنج به دیوار، سعی می کنیم سینه را به دیوار نزدیک کنیم .

3.دستمال یا حوله ای را روی شانه خود قرار می دهیم. یک سر آن را از جلو و سر دیگر را از عقب می گیریم.

سعی می کنیم حوله را به سمت جلو بکشیم و نگه داریم.

اکنون همین حرکت را به سمت عقب نگه می داریم.

تمرینات ایزومتریک گردن:

1.روبروی دیوار می ایستیم. با کمک یک توپ، پیشانی را روی آن قرار داده و سر را به سمت جلو فشار می دهیم.

در مراحل پیشرفته تر مانند تصویر، می توان همزمان هم سر را فشار داد و هم کش بدنسازی و یا پارچه ای را که بین دو دست قرار دارد را به دو طرف بکشیم و در این حالت نگه داریم.

 

 

 

2.با دست به سر فشار وارد می کنیم و با سر به دست فشار می آوریم و باید مقاومت کنیم.

این حرکت را در 4 جهت انجام می دهیم.

با شهر آجیلی علاوه بر تغذیه سالم، بدنی زیبا و ورزشی هم داشته باش.

شهر سلامت شهرآجیلی

اینستاگرام شهرآجیلی

پست‎های مرتبط:

Theme Settings